Nadorp Makelaars

Nadorp is een bedrijfsmakelaar gevestigd in Den Haag.

De digitaliseringsvraag

Nadorp schreef zich in voor de Digitale Sprint in januari 2021.

Nadorp verwerkt dagelijks gevoelige informatie zoals vele persoonsgegevens. Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Aan de studenten werd gevraagd om een duidelijk stappenplan op te stellen om aan de richtlijnen van de AVG te voldoen.

Het resultaat

Het eindresultaat is een stappenplan, waarin heel duidelijk staat omschreven hoe Nadorp kan voldoen aan de AVG. Dit stappenplan bestaat uit:

  • Awareness creëren bij medewerkers
  • Standaard bewaartermijnen vaststellen
  • De verantwoordingsplicht
  • De meldplicht bij datalekken
  • Het verwerkingsregister

Reactie ondernemer

“Het project is naar verwachting verlopen. Ondanks het korte tijdsbestek heeft Jody een helder stappenplan neer weten te zetten. Binnen Nadorp zullen wij de regelgeving voor de AVG gaan implementeren (voor zover we hier nog niet aan voldoen). Met name het bijhouden van het verwerkingsregister is een volgende stap. Daarnaast gaan wij helder en duidelijk de bewaartermijn van persoonsgegevens vastleggen in onze privacyverklaring.”

Marjolein Vogels

Hulp nodig bij digitalisering?

 Meld je aan voor een van de aankomende projecten en laat MKB Digiwerkplaats je hiermee helpen.

Bekijk meer cases!