Privacybeleid

MKB Digiwerkplaats is een Publiek Private Samenwerking waar De Haagse Hogeschool penvoerder voor is, gevestigd aan Johanna Westerdijkplein 75 

2521EN te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag! Je kunt ons bereiken via info@mkbdigiwerkplaats.nl. 

De huidige op de website beschikbare versie van de privacybeleid is de enige versie die van toepassong is zolang je de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. 

Wettelijke bepaling

Website (hierna ook “De website” of “MKB Digiwerkplaats”): https://www.mkbdigiwerkplaats.nl/ 

Algemene verordening gegevensbescherming

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat houdt onder andere in dat wij: 

 • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring. 
 • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden. 
 • Jou eerst vragen om toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist. 
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. 
 • Jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. 

Persoonsgegevens die MKB Digiwerkplaats verwerkt 

Mocht je alleen onze website bezoeken, dan maken wij wel gebruik van cookies maar de gegevens die wij hiermee opslaan, zijn altijd anoniem. Bekijk ons cookiebeleid. We verwerken pas je persoonsgegevens nadat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, voor bijvoorbeeld het ontvangen van onze nieuwsbrief. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de product of dienst die je afneemt: 

 • Voor- en achternaam, geslacht 
 • Bedrijfsnaam, Zakelijke adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres 
 • Financiële bedrijfsgegevens zoals BTW nummer, KvK nummer en bankrekeningnummer 
 • IP-adres en locatiegegevens 
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website 
 • Browser-fingerprint 
 • Inloggegevens voor websites en/of social media accounts 
 • Overige persoons- en bedrijfsgegevens die je zelf actief verstrekt 

Om het gebruik van onze website te meten, gebruiken wij Google Analytics op onze site voor anonieme rapportage van sitegebruik. Er worden dus geen gepersonaliseerde gegevens opgeslagen. Als je zich wilt afmelden voor Google Analytics die jouw gedrag op onze website controleert, gebruik dan deze link: Google Analytics Opt-out. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mkbdigiwerkplaats.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

MKB Digiwerkplaats verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over religieuze overtuigingen, politieke opvattingen, etnische afkomst, gezondheid of seksuele gerichtheid.

Met welk doel verwerkt MKB Digiwerkplaats persoonsgevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen. 
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien je een whitepaper van ons hebt gedownload. 
 • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. 
 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail. 
 • Om op basis van je surfgedrag ons aanbod van producten en diensten op je voorkeuren af te stemmen. Dit doen we alleen met jouw toestemming. 

Hoe lang MKB Digiwerkplaats persoonsgegevens bewaart

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met info@mkbdigiwerkplaats.nl.

Delen van persoonsgegevens door MKB Digiwerkplaats met derden

We delen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor. 

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Website van derden

MKB Digiwerkplaats kan op deze website links naar websites van derden plaatsen. Deze websites van derden worden door MKB Digiwerkplaats niet continu gescreend op naleving van privacy of veiligheid, en je ontslaat ons van elke aansprakelijkheid voor het gedrag van deze websites van derden. 

 
Alle links voor het delen van sociale media, ofwel weergegeven als tekstlinks of pictogrammen voor sociale media, verbinden je niet met een van de geassocieerde derde partijen, tenzij je er expliciet op klikt. 

MKB Digiwerkplaats draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie die wordt verzameld of gebruikt door een adverteerder of website van een derde partij. Lees het privacybeleid en de servicevoorwaarden voor elke site die je bezoekt via links van derden. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die MKB Digiwerkplaats gebruikt

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken meerdere cookies. Bekijk ons cookiebeleid. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MKB Digiwerkplaats en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mkbdigiwerkplaats.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. 

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Locatie van gegevens

Wij zijn gevestigd in Nederland en exploiteren ook webservers die in Nederland worden gehost. Onze hostingprovider Hostnet: Hostnet B.V. houdt zich aan het ”EU-US-privacyschild”, zodat jouw gegevens veilig worden opgeslagen en voldoen aan de (AVG) Algemene verordening gegevensbescherming. Voor meer informatie over het privacybeleid van Hostnet B.V., zie hier: Hostnet privacy- en coockieverklaring.

Hoe MKB Digiwerkplaats persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@mkbdigiwerkplaats.nl. 

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: 

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. 
 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen 
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. 
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Wijziging in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden. 

[Versie 1.3 – september 2021]